Pénzügyi kisokos: mi az a PISA?

Home » Pénzügyi kisokos: mi az a PISA?

PISA felmérés

A PISA mozaikszó, a Programme for International Student Assessment, azaz „a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja” kifejezés rövidítése.

A programot a kilencvenes évek végén hívta életre a legfejlettebb államokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), melynek Magyarország 1996 óta tagja.

A PISA egy 3 évenként végzett felméréssorozat, amely három területen vizsgálja a 15 éves tanulók képességét: alkalmazott matematikai műveltség, alkalmazott természettudományi műveltség és szövegértés.

Először 2000-ben, ezt követően 2003-ban, majd 2006-ban volt mérés. Az egyes mérések alkalmával egy-egy műveltségi terület nagyobb hangsúlyt kap, mint a többi. 2000-ben a szövegértés, 2003-ban a matematika, 2006-ban a természettudomány volt a kiemelt terület. 2009-ben ismét a szövegértés, 2012-ben pedig újra a matematika, illetve a digitális szövegértés került a figyelem középpontjába.

A PISA felmérés célpontját a tizenöt éves diákok alkotják, akik a legtöbb részt vevő országban az iskolaköteles kor vége felé járnak, egy-három évük van hátra a közoktatásban. Erre az életkorra az is igaz, hogy ekkor még a legtöbb OECD tagországban a beiskolázási arány megközelíti a 100%-ot.

A PISA célja a mindennapi életben használható tudás vizsgálata. Azt méri, hogy a tanulók milyen mértékben alkalmazzák szövegértési képességüket a hétköznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértésekor és értelmezésekor; vagy mennyire képesek felismerni, megérteni, értelmezni és megoldani egy matematikai vagy természettudományi jellegű problémát, ha ilyennel találkoznak.

Minden országban legalább 150 iskolában le kell zajlania a mérésnek. A programban részt vevő iskolákat véletlenszerűen választják ki, majd szintén véletlen mintavétellel választanak az adott intézményből 35 tanulót, így minden részt vevő államban minimum 5250 gyermeket mérnek fel.

A pénzügyi műveltség (financial literacy) vizsgálata is fontos feladata a PISA-mérésnek. Egyelőre csak a következő országokban végeztek ilyen PISA-mérést: Ausztrália, Belgium (flamand közösség), Shanghai – Kína, Kolumbia, Horvátország, Csehország, Észtország, Franciaország, Izrael, Olaszország, Litvánia, Új-Zéland, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és az Egyesült Államok.

A Kisbefektetői Klub magyarul is hozzáférhetővé teszi a pénzügyi műveltség tesztet tagjai, illetve a tagok gyermekei számára. Igényelje itt: http://kisbefektetoiklub.hu/kapcsolat

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/PISA-mérés